Zonneladder

“Wij willen eerst Zon Op Alle Daken

We weten dat de opgave voor hernieuwbare energie zo groot is dat we deze onmogelijk kunnen oplossen door alleen Zon Op Alle Daken te realiseren. Toch is de roep uit de samenleving standaard “eerst alle daken vol”. Zolang er geen aantoonbare inzet is op het volleggen van de daken blijft draagvlak voor andere zon- en windprojecten moeizaam.

Nationaal Programma Groningen

Het Nationaal Programma Groningen heeft Zon Op Alle Daken de mogelijkheid gegeven om een concept te ontwikkelen dat ervoor zorgt dat er op alle geschikte daken zonnepanelen kunnen komen en dat de opbrengsten rechtstreeks terecht komen bij de omwonenden via een energiecoöperatie.

Zo snijdt het mes aan twee kanten: meer hernieuwbare opwek én opbrengsten komen terecht bij omwonenden waardoor draagvlak voor de energietransitie groeit.

Zon OP Alle Daken in heel nederland

Met deze dakexpeditie maken we veel lawaai om zo alle dakeigenaren die zeggen “mijn dak is beschikbaar” te bereiken en te ontzorgen. Zon Op Alle Daken koppelt de dakeigenaar aan een bestaande energiecoöperatie of helpt een groep omwonenden zich te verenigen om het beschikbaar gestelde dak te ontwikkelen. Doordat er bij Zon Op Alle Daken altijd gewerkt wordt met de SCE regeling wordt elk dak voor 100% lokaal en coöperatief ontwikkeld. Geen cowboys die er met de poet vandoor gaan, maar buurtbewoners die als energiecollectief aan de slag gaan!

Deelnemende Overheden