Met duurzame opgewekte zonnestroom minder CO2 uitstoot

Met zonnestroom van daken minder land nodig voor energieopwek

Inkomsten met ‘onbruikbaar’ deel van vastgoed

Jij en de buurt profiteren van opbrengst van de opgewekte energie

Mensen zonder dak kunnen óók energieproducent worden

Door volledige ontzorging een dak vol zonnepanelen

Waarom er Zon Op Alle Daken
moet

Coöperatief
Duurzaam
Samen

Met duurzame opgewekte zonnestroom minder CO2 uitstoot

We zijn met z’n allen steeds meer energie gaan verbruiken en we merken nu de gevolgen van de CO2-uitstoot die fossiele brandstoffen toevoegen aan onze atmosfeer. Dat kán en moet anders: we moeten energiebesparen en onze energie zoveel mogelijk zelf hernieuwbaar opwekken. Die overschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie noemen we de energietransitie. En die komt nu op stoom. Tegenwoordig kan bijna elke inwoner van Nederland zelf zonnestroom opwekken of meedoen aan een collectief project om wind- of zonnestroom op te wekken. Super mooi, maar waar gaan we al die stroom eigenlijk opwekken?


Met zonnestroom van daken minder land nodig voor energieopwek

Het wordt steeds duidelijker hoe groot de opgave voor de energietransitie is. Om heel Nederland van hernieuwbare energie te kunnen voorzien zullen we ook windmolens op zee en op land moeten plaatsen. En ook zonneparken moeten plaatsen die grootschalig stroom opwekken. Maar, veel liever wil iedereen dat zonnestroom opgewekt wordt op daken van huizen, bedrijven, logistieke centra, carports, boerderijen en andere daken. Hoe meer zonnestroom we samen opwekken op daken, hoe minder er van de opgave overblijft om op land of zee op te lossen. En daar kan jouw dak aan bijdragen!


Inkomsten met ‘onbruikbaar’ deel van vastgoed

Dakeigenaren die zonnepanelen op hun dak hebben geplaatst hebben uitgezocht dat het plaatsen van een zonnestroominstallatie lucratief kan zijn: niet alleen vergroen je je energieverbruik, maar de investering verdient zichzelf ook vaak dubbel en dwars terug. Maar heel vaak blijven daken leeg: het kan voor de dakeigenaar niet uit om zonnepanelen te plaatsen omdat de investering zich niet (snel) terugbetaalt. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn: de aansluitkosten zijn te hoog of er is geen eigen energieverbruik waardoor de zonnepanelen zich niet via de energierekening terugverdienen. Zonde om die daken leeg te laten! Daarom is er Zon Op Alle Daken! Alle daken waar wij succesvol een coöperatief project op kunnen realiseren leveren direct geld op voor de dakeigenaar! Dat is mooi meegenomen voor iets waar anders alleen de mussen gebruik van maken!


Jij en de buurt profiteren van de opbrengst van de opgewekte stroom

Alle Zon Op Alle Daken komen terecht bij een energiecoöperatie: dat is een groep van burgers die in het postcodegebied van jouw dak wonen. Deze burgers verenigen zich in een coöperatie om samen energieprojecten te organiseren. De opbrengsten delen zij met elkaar of investeren ze opnieuw in andere duurzame projecten. Jij als dakeigenaar kan daarin een actieve rol nemen. Zo lever je niet alleen een dak maar ook waardevolle verbinding in jouw dorp, wijk of stad. Of ben jij actief bij de voetbalvereniging of een kerkgemeenschap en wordt het dak van de kantine of kerk volgelegd met zonnepanelen? Dan kunnen de opbrengsten ingezet worden voor de club of gemeenschap: voor gebouwonderhoud of een nieuw veld. De leden van de coöperatie beslissen daar helemaal zelf over: jullie hebben de regie over jullie eigen energie!


Mensen zonder dak kunnen óók energieproducent worden

Iedereen met een koopwoning kan zelf kiezen of hij/zij zonnepanelen wil of niet. Vaak zijn er leningen beschikbaar voor mensen die geen spaargeld hebben om de investering te doen. Maar hoe zit het met mensen die wonen in een huurwoning? Zij kunnen niet zelf beslissen of ze zonnepanelen plaatsen en komen doorgaans ook niet in aanmerking voor een lening als ze willen meedoen aan een coöperatief zonnestroomproject. Dat moet anders. Zon Op Alle Daken laat zien dat het anders kan! Iedereen kan meedoen: mensen met een koophuis met of zonder zonnepanelen op het dak, maar ook mensen met een huurhuis. En de investering doen we als coöperatie samen: niemand hoeft zelf een lening af te sluiten om de investering te doen. Wil je graag financieel bijdragen: dat kan door middel van een participatielening waarover je rente en aflossing ontvangt. Wil je dat niet, ook dan doe je mee en deel je in de opbrengsten, net als ieder ander!


Door volledige ontzorging een dak vol zonnepanelen

Het lijkt simpel en dat is het ook, als je weet wat je doet. Alle Zon Op Alle Daken worden begeleid en ontzorgd door een team van experts: van projectleider tot solar engineer: alles wordt geregeld. Alles wordt geregeld zodat de dakeigenaar er geen omkijken naar heeft. Van vergunning tot opstalovereenkomst, van verzekering tot dakcheck en opleveringskeuring. We laten niets aan het toeval over en zorgen ervoor dat het veilig en zonder gedoe wordt geregeld. Zo kan jij in de zon genieten van het goede gevoel dat duurzame energie geeft!